El Grup Natura Corbera ha endegat el Projecte Corb amb la finalitat de divulgar i apropar la natura als habitants de Corbera de Llobregat. Una part d’aquest projecte consisteix a filmar el període de reproducció del corb. Volem que qualsevol persona, a través de Youtube, pugui seguir en directe com evoluciona tot el procés de criança del corb. Enguany, gràcies al suport de l’ajuntament de Corbera de Llobregat, hem pogut instal·lar una primera càmera a la cinglera del Mirador. Però per garantir l’èxit de l’empresa, aquesta tardor (2018) hem pogut instal·lar dues càmeres més a la zona de l’Avançada gràcies al fet d’haver guanyat el certament de la CUP (Millorem Corbera) i a la col·laboració de l’ajuntament. 

Dos corbs en la teulada del monestir de Sant Ponç

Per què endegar el Projecte Corb?
El motiu principal que ens porta a endegar el Projecte Corb és deu, òbviament, al fet que el corb és una de les icones més representatives del poble. Com és sabut per tothom, hi ha nombrosos exemples de referències culturals dedicades a aquesta au. Per exemple, el grup de diables La Penya del Corb en el transcurs de les festes del poble sempre treuen a passejar el Corb i el Corbet, els quals, no hi ha cap nen del poble que no els conegui. A la vegada, trobem escoles, olis, galetes, i moltes marques comercials que fan referència al nostre corb. Malgrat tot, es dóna la paradoxa que hi ha un absolut desconeixement de la vida i costums de l’animal que encarna aquest símbol. Pensem que el Projecte Corb és una manera magnífica d’aconseguir aquest apropament a la naturalesa que volem fomentar i que, al mateix temps, aquesta experiència reforçarà la imatge del corb com a símbol del poble.
De totes maneres, hi ha dues raons més que justifiquen l’estudi del corb:
– Per un costat, és una au excepcional des del punt de vista de la seva elevada capacitat cognitiva. Els còrvids són els únics ocells dels quals és té constància que es reconeixen davant del mirall. A més a més, alguns fabriquen i utilitzen eines i realitzen conductes lúdiques i complexes.

– Per altra banda, hi ha un segon motiu que fa que el corb sigui un subjecte d’estudi molt interessant. Tot i que des de temps immemorials ha existit un estret vincle entre els humans i el corb, i que es troben nombroses referències en cultures ben diverses disseminades arreu del planeta, en l’àmbit científic encara és una espècie força desconeguda.

El Projecte Corb vol sensibilitzar a la ciutadania i donar a conèixer la natura que ens envolta a través del corb. Concretament, aquest projecte aborda tres àrees diferents que les anomenem de la següent manera: el corb i els corberencs, el corb i l’escola i el corb i la ciència.

● Dins l’àmbit del Corb i els Corberencs estem fent xerrades, sortides de camp i exposicions per donar a conèixer els secrets de la vida íntima del corb a tota la ciutadania.
● Pel que fa a l’àrea que anomenem el Corb i l’Escola estem preparant material didàctic a força de confeccionar diferents mòduls educatius els quals, tots ells, giren al voltant de la figura del corb. A tall d’exemple, tindrem el mòdul de com identificar un corb, el que tracta la intel·ligència dels corbs, el del corb i la cultura, etc. De la mateixa manera, també tenim molt interès en què les imatges que, mitjançant la instal·lació d’una càmera en el niu del corb, es generin durant el període de reproducció siguin aprofitades com a recurs pedagògic.
● El tercer i darrer punt fa referència al Corb i la Ciència, volem saber tantes coses com sigui possible en relació a la biologia d’aquesta au tan fascinant. Però tenim especial interès a aprofundir en l’estudi d’un comportament insòlit en corbs del qual ja n’hem obtingut algunes evidències. Es tracta del comportament cooperatiu d’un tercer adult durant l’època de cria. En el llenguatge tècnic, els corbs que realitzen aquesta tasca se’ls anomena «helpers».

El corb i la lluna

Els tres objectius principals

1.  Volem que qualsevol persona, a través de Youtube i en streaming, pugui seguir en directe com evoluciona tot el procés de criança del corb gràcies a la instal·lació d’aquesta segona càmera i l’adquisició de tots els dispositius electrònics que permeten l’emissió i l’emmagatzemament d’aquestes imatges.

2. Per altra banda, com és lògic, volem fer-ne el màxim de difusió d’aquesta bonica experiència a través de qualsevol mitjà de comunicació.

3. La gran quantitat de dades que s’obtindran a través d’aquesta càmera permetran un millor coneixement de la biologia del corb. És possible que la descoberta de la presència d’un corb comportant-se com un «helper»  (un tercer exemplar, potser emparentat amb la parella reproductora, que contribueix a la criança dels polls) tingui prou rellevància científica per merèixer ser publicada en una revista científica.

Com s’instal·len les càmeres?
Aquest projecte no es podria realitzar sense la inestimable ajuda que sempre ens ha ofert el Cos d’Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya, i més concretament, mitjançant els experts escaladors del Grup de Suport a la Muntanya. Mai els hi podrem agrair prou la seva tasca! Dins els nius els Agents Rurals instal·len el model de càmera «pinhole» (foto) que té unes dimensions molt reduïdes. A més a més, l’empresa Miranatura que és l’empresa que ens dóna el suport tècnic, i a la qual també li estem molt agraïts, s’encarrega de camuflar-les per facilitar que passin desapercebudes i, d’aquesta manera, no destorbi els corbs. Tant les dimensions i el camuflatge de la càmera, com les precaucions que prenem per instal·lar-la en el moment més adequat, contribueixen al fet que l’impacte final sobre els corbs sigui mínim.

Càmera pinhole

Possibles beneficis del Projecte Corb
Aquesta proposta s’emmarca dins l’àmbit ambiental per la temàtica però, a la vegada, també es pot situar dins l’àmbit sòcio-cultural, ja que aborda una part fonamental de l’essència mateixa de la identitat del nostre poble i la seva comunitat. Aquesta singular experiència pot tenir un efecte aglutinant de la comunitat, ja que reforça una icona del poble.
Millora i potencia l’educació i sensibilització mediambiental dels nostres ciutadans, acostant i ensenyant a estimar els éssers vius des d’una perspectiva íntima del seu dia a dia, la seva lluita per la supervivència, la dels seus descendents i la de la seva espècie. Sens dubte, l’execució d’aquest projecte augmentarà la cultura científica dels habitants del poble.
És molt més senzill que les persones puguin conscienciar-se de la importància de tenir cura de l’entorn mitjançant un aspecte, tan concret i fàcil d’empatitzar, com el descobriment de la vida íntima d’un animal i les seves dificultats per sobreviure, que d’un concepte tan abstracte com el del medi ambient.
Aquest projecte també situa i fa visible el municipi de Corbera dins el mapa global del conservacionisme i la sensibilització mediambiental. La presència en streaming dintre de les plataformes i xarxes socials més populars la promociona no només com a localitat pels seus paisatges i cultura, sinó que també ho fa pels valors de la seva gent.
L’estudi científic de les espècies animals no només ens aporten dades sobre la seva pròpia biologia, de vegades esdevenen les úniques dades objectives que ajuden a detectar i demostrar problemàtiques de caràcter global tal com queda reflectit a Eurostat, on es reconeix com un indicador de la qualitat ambiental l’estat de conservació de les aus comunes. Els seguiments de les poblacions de còrvids, per exemple, han permès demostrar que la substitució del mètodes tradicionals per d’altres més moderns, ràpids i agressius de cultiu agrícola, produeixen invariablement un important empobriment de la biodiversitat allà on es duen a terme. De la mateixa manera, l’estudi dels corbs que conviuen amb nosaltres ens pot aportar dades importants i objectives sobre l’estat real de l’ecologia i de l’estat de salut dels ecosistemes a Corbera de Llobregat. I això ens afecta a tots els que hi vivim.

https://www.youtube.com/watch?v=0Y5mTiteLxAhttps://www.youtube.com/watch?v=6jfwoqTj_nk

Grup Natura Corbera, Junta directiva
Imatges : Empar Córdova, Joan F. Gomà i Elena Rebollo


Twitter


Facebook


Youtube


Wordpress

Grup Natura Corbera 2019